مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
كارشناسان مركز
 
عليرضا مهرنظر
فوق ليسانس  مديريت فناوري اطلاعات
رييس اداره وبومتريك و امور وب سايتهاي دانشگاه
 محل خدمت: حوزه فناوري اطلاعات- اداره وبومتريك و امور وب سايتهاي دانشگاه- اتاق 5- تلفن داخلي 2624
شرح وظايف:  امور مربوط به وبومتريك دانشگاه- پشتيباني از سيستم ايميل دانشگاه و كاربران آن- ايجاد سامانه شخصي اساتيد و دانشجويان دكتري-پرتال، وب سايت، زير سايت هاي موجود، دسترسي ها، ماژولهاي مختلف CMS  از جمله فرم ساز الكترونيك، پيام كوتاه، فروشگاه الكترونيك و غيره-پيگيري و انجام اقدامات لازم در جهت برقراري ارتباطات مخابراتي- پيگيري جهت انجام پشتيباني از پرتال و وب سايت دانشگاه- سيستم پيام كوتاه و مديريت كاربران آن و ارسال پيامكهاي دانشگاه-راهنمايي ايجاد نام كاربري در گوگل اسكولار و بروزرساني آن-ارائه خدمات اينترنتي به كاركنان دانشگاه-انجام ساير امور مربوط يا مشابه بر حسب تشخيص و ارجاع مقام ما فوق .
 
سميه اصغرزاده
 فوق ليسانس نرم افزار كامپيوتر
كارشناس رايانه نرم افزار
محل خدمت: حوزه فناوري اطلاعات- اداره وبومتريك و امور وب سايتهاي دانشگاه- اتاق 5- تلفن داخلي 2624
شرح وظايف: پشتيباني وب سايت دانشگاه و زير سايت هاي موجود- ورود اطلاعات در وب سايت واحد دانشگاهي و همچنين انجام تغييرات و بروز رساني وب سايت-ايجاد زير سايت هاي مورد نياز بخش هاي مختلف و همكاري در بروز رساني زيرسايت ها و تنظيمات مورد نياز آن ها-طراحي فرم هاي الكترونيكي-همكاري در ارسال پيام كوتاه - ايجاد  ايميل دانشگاهي و برطرف كردن مشكلات كاربران ايميل-اايجاد سامانه شخصي اساتيد و دانشجويان دكتري-راهنمايي ايجاد نام كاربري در رساني گوگل اسكولار و بروزرساني آن-انجام ساير امور مربوط يا مشابه بر حسب تشخيص و ارجاع مقام ما فوق .
 
صفورا زماني
فوق ليسانس مديريت فناوري اطلاعات
كارشناس IT
محل خدمت: حوزه فناوري اطلاعات- واحد نرم افزار- اتاق 9- تلفن داخلي 2620
شرح وظايف: توسعه و پشتيباني نرم افزار هاي آموزش،دفتر سنجش-مركز محاسبات ومالي و دفتر برنامه ريزي و....- توسعه و پشتيباني وب سايت سامانه دانشجويي( انتخاب واحدودروس ارائه و زمان بندي انتخاب واحد و..) -  پاسخگويي ورفع مشكلات داده ايي دانشجويان از طريق مراجعه حضوري يا تلفني- پشتيباني از پايگاه داده ها و سرور ها- برنامه هاي جديد مرتبط با آموزش دانشگاه و بخش هاي مرتبط با آن- ايجاد و تعريف دسترسي كاربران آموزش و مالي و .... به اطلاعات-  تحليل و طراحي نرم افزار هاي مورد نياز و مرتبط با امور آموزشي دانشگاه جهت تسهيل امور مربوطه- تهيه گزارشات و آمار براي بخش هاي مختلف دانشگاه- بهينه سازي و بروز رساني نرم افزار هاي موجود با جديدترين متد هاي روز- كنترل و بررسي عملكرد كاربران در سيستم هاي نرم افزاري
 
مجيد مختاري
فوق ليسانس نرم افزار كامپيوتر
محل خدمت: حوزه فناوري اطلاعات- اتاق 14- تلفن داخلي 2631
شرح وظايف: امور نرم افزاري
 
 
 
 
محمد فاقدي
فوق ليسانس كامپيوتر
كارشناس مسئول آمار و اظلاعات
محل خدمت: حوزه فناوري اطلاعات- واحد آمار - اتاق 9- تلفن داخلي 2625
شرح وظايف: تهيه آمار و اطلاعات كليه قسمت‌ها و بخش‌هاي دانشگاه- تهيه آمار و اطلاعات هيأت امنا دانشگاه آزاد استان اصفهان- تهيه آمار و اطلاعات سازمان مركزي- مديريت سامانه دلتا سيب (سامانه مديريت اينترنت واي فاي و امكان اتصال به پايگاه‌هاي علمي)- رفع اشكالات كاربران اتوماسيون اداري- رفع اشكالات سيستم‌هاي دانشگاه از طريق ريموت
 
 
محمدحسين سمسارزاده
فوق ليسانس مكاترونيك
كارشناس مسئول فناوري اظلاعات
محل خدمت: حوزه فناوري اطلاعات- واحد اتوماسيون اداري - اتاق 13- تلفن داخلي 2627
شرح وظايف: مسئول واحد اتوماسيون اداري دانشگاه، تهيه و تنظيم و بروز رساني فرم ها و فرآيندهاي الكترونيكي
 
 
 صالح رستمي
ليسانس كامپيوتر
كارشناس مسئول سخت افزار
محل خدمت: حوزه فناوري اطلاعات- واحد سخت افزار- اتاق 4- تلفن داخلي 2622
شرح وظايف: ارائه خدمات پشتيباني سخت افزار به متقاضيان، شناسايي نيازهاي سخت افزاري واحدهاي مختلف و برنامه‏ ريزي براي رفع آنها، بهنگام‏ سازي، توسعه و تقويت سيستم ها و تجهيزات سخت افزاري در مجموعه، نصب و راه‏ اندازي تجهيزات كامپيوتري خريداري شده، بازديدهاي دوره‏ اي از مجموعه سخت‏ افزارهاي موجود در مجموعه و مشاوره در جهت انجام اقدامات پيشگيرانه نگهداري و تعميرات، تهيه ليست و پيگيري و نظارت بر خريد تجهيزات سخت افزاري مورد نياز مجموعه

 
 
مهرداد امامي
ليسانس  كامپيوتر

كارشناس مسئول نرم افزار
محل خدمت: حوزه فناوري اطلاعات- واحد نرم افزار- اتاق 10- تلفن داخلي 2621
شرح وظايف: به روز رساني و رفع اشكال نرم افزارهاي حسابداري،دريافت وپرداخت،حقوق ودستمزد كاركنان،حقوق و دستمزد هيات علمي،انبار،اموال،صندوق رفاه دانشجويان- نگهداري ومونيتورينگ سرور مالي واحد اصفهان،سرور مالي واحد تجميع شده علوم وتحقيقات اصفهان،سرور مالي منطقه 4 سابق، فايل سرور امور مالي واحد اصفهان- پايش و رفع اشكال اتصال به نرم افزارهاي مالي 40 ايستگاه كاري در حوزه هاي مالي و كارگزيني كاركنان و كارگزيني هيات علمي،انبار- ارسال آنلاين روزانه اطلاعات سيستمهاي حقوق ودستمزد كاركنان وهيات علمي به سازمان مركزي از طريق اينترنت و سرويس ديتا سنتر- همكاري در آماده سازي تهيه تراز مالي ماهانه -همكاري در آماده سازي سيستم حسابداري براي بستن حسابهاي 6 ماهه و ارسال به تهران -همكاري در آماده سازي سيستم حسابداري براي بستن حسابهاي پايان سال و تراز پايان سال وهمچنين ايجاد سال مالي جديد براي كليه نرم افزارهاي مالي-راهنمايي ورفع اشكال كاربران امور مالي در هنگام استفاده از نرم افزارهاي مالياتي ونصب و راه اندازي آنها -نصب و راه اندازي و رفع اشكال چاپگرها و اسكنرهاي مورد استفاده در امور مالي -نصب نرم افزارهاي مورد نياز كاربران امور مالي وتهيه گزارشها وخروجيهايي كه به طور استاندارد در نرم افزارهاي مالي موجود نمي باشند
.
 
ابوالفضل محمدرجبي
فوق ليسانس كامپيوتر

كارشناس مسئول IT
محل خدمت: حوزه فناوري اطلاعات- واحد سخت افزار- اتاق 4- تلفن داخلي 2619
شرح وظايف: پشتيباني واحد نرم افزار شامل برنامه هاي آزمايشگاه – برنامه جانبي آموزشي – سامانه ضمن خدمت كاركنان – سامانه كارگاههاي دانشجويي-نرم افزار ساماندهي ميهمانان و مدعوين دانشگاه – و...-  پشتيباني واحد سخت افزار شامل رفع عيب سيستم هاي همكاران- نصب ويندوز و برنامه هاي جانبي .

 
 
روزبه ساغرزاده


مسئول شبكه
محل خدمت: حوزه فناوري اطلاعات- واحد شبكه- اتاق 13- تلفن داخلي 2628
شرح وظايف: پشتيباني از شبكه و سرورها و شناسايي نيازهاي شبكه ؛ نصب آپديت ها؛ نظارت بر عملكرد شبكه
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/18
تعداد بازدید:
2370
طراحي و توسعه در اداره وبومتريك و امور وب سايتهاي دانشگاه - كليه حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مي باشد.
Powered by DorsaPortal